Müügitingimused

Müügitingimused

 • Kõik müügihinnad sisaldavad käibemaksu vastavalt kehtivale seadusele.
 • Korteri broneerimisel tuleb tasuda broneerimistasu 2000 EUR Marmel Kinnisvara deposiitkontole ning allkirjastada broneerimisleping.
 • Korterite müügiks sõlmitakse ostjaga Võlaõiguslik ostu-müügileping kohe peale ehitusloa väljastamist (eeldatavalt märts-aprill), mille eelduseks on esmane sissemakse 15% müügihinnast, millest võetakse maha sissemakstud broneerimistasu.
 • Ülejäänud 85% tasutakse korterite valmimisel ja korteriomandi asjaõiguslepingu sõlmimisel.

 

Lepingu hinnas sisaldub:

 • Korteri lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile ning siseviimistlusspetsifikatsioonile.
 • Tasu tehnovõrkude rajamise ja nendega liitumise eest sisaldub müügihinnas (elekter, vesi, kanalisatsioon, maaküte, drenaaž).
 • Haljastus, välisvalgustus ja kõnniteed vastavalt projektile ning mahus, vastavalt kinnistule ettenähtud hoonete valmimisele, sisaldub müügihinnas.
 • Koduvalvesüsteemi valmidus.
 • 1 parkimiskoht sisaldub korteri hinnas, teine parkimiskoht ja panipaik lisatasu eest.
 • Andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside valmidus.
 • Energiamärgis B-klass.

Lepingu hinnas ei sisaldu:

 • Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv (tasub ostja).
 • Liitumistasud andme- ja telefoniside, kaabeltelevisiooni ning turvafirma valvesüsteemiga liitumiseks

Lisaks seatakse kasutuskord ühiskasutatavatele aladele, sissesõiduteele, parkimiskohtadele ja prügikastide alale.

© 2019 Vaela Kodud | Lehe tegi: 89