Ehitusinfo

TEED JA PLATSID

 

JUURDESÕIDUTEE

Korterelamuteni viib Peetri teelt asfaltkattega juurdesõidutee.

KRUNDISISESED TEED JA PLATSID

Krundisisesed parkimisplatsid ja kõnniteed hoonete sissepääsudeni kaetakse kõvakattega.

HALJASTUS JA HEAKORRASTUS

Olemasolev ja säilitatav haljastus: kruntide pind on valdavalt kaetud muruga.

Ehitusprojektis on ette nähtud nii kõrg- kui madalhaljastus.

Haljastuslahenduse eesmärk on luua privaatne, visuaalselt nauditav ja lastesõbralik kooslus, haljasalale on lisaväärtusena planeeritud ka laste mänguväljak

VÄLISVALGUSTUS

Mööda Peetri teed ja juurdesõiduteed paigaldatakse tänavavalgustus. Parkimisplatsid ja korterelamute ühiskoridorid on varustatud LED valgustitega. Projekteeritud valgustuslahendus ei häiri valgusreostusega. Valgustid lülitatakse hämaralüliti või liikumisandurite kaudu.

PIIRDED JA VÄRAVAD

Tänud muudatusele ehitusloa taolemisele otsustati, et territooriumi hakkab ümbritsema hekk ning pirdeaeda ei tehta.

JÄÄTMETE KOGUMINE

Sorteeritud jäätmete kogumiseks on ette nähtud maa-alused süvamahutid. Jäätmete kogumisel peab lähtuma Kiili valla jäätmehoolduseeskirjast. Jäätmevaldaja peab sõlmima kokkuleppe jäätmevedajaga.

KRUNDISISENE PARKIMINE

Parkimine on korraldatud omal krundil maja kõrvaloleval parklal. Igale korterelamule planeeritakse vähemalt 16 parkimiskohta.


TULEOHUTUS

 

TULETÕRJEPÄÄSUD

Tuletõrjeautode juurdepääs krundile on tagatud Peetri teelt mööda kvartalisisest juurdesõiduteed. Hooneväline tulekustutusvesi saadakse Peetri teel asuvast tuletõrjehüdrandist.

EHITISTE TULEPÜSIVUSKLASSID

Hooned kuuluvad TP-2 tulepüsivusklassi.

TULEKAITSE ABINÕUD

Hoone kandekonstruktsioonide tulepüsivusklass on R60.


KONSTRUKTSIOONID

 

VUNDAMENDID, PÕRANDAD PINNASEL

Hoone rajatakse soojustatud raudbetoonist plaatvundamendile.

TREPID

Trepid on metallist raamil ja betoon astmetega.

VAHELAED

Vahelae kandevsõrestik on puidust talad, mille peale valatakse raudbetoonist plaat, mille sisse rajatakse põrandaküttetorustik. Vahelae all on riputitega karkass topelt kipsplaadiga. Väga tule- ja helikindel lahendus.

KATUSED, KATUSELAED

Hoone 2. korruse katuslae kandva konstruktsiooni moodustab puitkarkass.  Kallete andmiseks ja soojaisolatsiooniks kasutatakse vahtpolüstürooli ja mineraalvillaplaate. Katuse katteks on kahe kihiline SBS või ühekihiline Protan. Katuslaes viimistletud kipsplaat.

VÄLIS- JA SISESEINAD

Hoone välised kandeseinad on soojustatud puitkonstruktsioonil, fassaad on kaetud puitvoodriga ja ülekrohvitava fassaadiplaadiga.

Sisemised kandeseinad on puitkonstruktsioonil kipsplaatidiga kaetud kergseinad.

AVATÄITED

Aknad ja rõduuksed on 3x klaaspaketiga energiatõhusad PVC aknad, soojapidavus vähemalt U=0,8 W/(m2xK)

Välisuksed on soojustatud ja turvalukuga lukustatavad.

VÄLISVIIMISTLUS

Korterelamute välisviimistlusmaterjaliks on puitvooder ja krohvitud fassaadiplaat.

Krohvitud pinnad on heledad, puitpinnad pruunika tooniga.

KÜTE JA VENTILATSIOON

Soojusallikaks on maaküte. Korteritesse on ette nähtud põrandaküte (mõlemal korrusel).

Korterid teenindab soojustagastiga ventilatsioonisüsteem. Igal korteril oma seade.

VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavuses Kiili KVH OÜ väljastatud tehnilistele tingimustele ühendusega olemasoleva Kurna-Tuhala teega paralleelselt kulgeva veetorustiku De160 ja ringistatud Peetri tee T2 kinnistul paikneva De110 veetorustikuga.

ELEKTER

Tarbijate elektrivarustuseks ehitab Elektrilevi OÜ trafoalajaama ja selle toiteks 20 kV kaabelliine. Tarbijaid varustatakse otseselt trafoalajaamast lähtuvate 0,4 kV kaabelliinide kaudu, läbi jaotus-ja liitumiskilpide.

Korterite peakaitsmed on max 3x20A.

© 2019 Vaela Kodud | Lehe tegi: 89